Да работим заедно
за
младите хора на
България!

Водеща организация: Studio Progetto Società Sociale Cooperativa, Италия

Партньори по проекта са младежки организации от 6 Европейски държави: Италия, Унгария, Хърватска, България, Протугалия и Испания.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации".

Период на младежкия обмен:  28 юни до 06 юли 2016 г.
Място на провеждане: гр. Cornedo Vicentino, Италия
Участници: 5 + 1 ръководител на групата

Информация за проекта:
Целта на проекта е да се обмени опит между чуждестранни и местни хора,  относно това как да се включат младите хора в насърчаването и развитието на  техните градове\села, използвайки литература и творческото писане като инструмент за участие.
По време на младежкия обмен, участниците ще реализират работна програма изготвена от тях преди началото на проекта, с тема "Писането като средство участие".

Същината  на проекта може да бъде обобщена  от следните въпроси:
- Харесвате ли книги?
- Обичате ли литературата?
- Смятате ли, че четенето и писането, е пример за използване на творческите ви възможности?
- Смятате ли, че литературата може да бъде инструмент за участие на  младите?
- Смятате ли, че е възможно да се насърчава развитието на една територия от разказите на младите хора, които живеят там?
- Искате ли да се работи с младите хора за увеличаването на младежкото участие в градското развитие, използвайки литература като инструмент на участие?
- Искате ли да тествате някои изкуства и творчески дейности, които биха могли да бъдат полезни за насърчаване на младежкото участие?

Крайната цел  на проекта е създаването на електронна книга, съдържаща история, създадена от младите участници в младежкия обмен, базирана на тема "Младите хора и обществото".
Проектни дейности:
- Творчески работилници
- Проучване на връзката между творчеството и развитието на територията (чрез неформални дейности)
- Среща с експерт, за да се разбере "ролята на създаването на книга"
- Срещи с местни млади хора (чрез неформални дейности като интервюта, игри, флашмодс, и т.н.), за проучване на тяхното усещане за четене и писане и приобщаването им към участие в някои от проектните дейности  (напр: публична приказка, направена от 100 ръце; да изразиш себе си с писане, и т.н. ...)
- Проучване,доколкоедна измислена история\книга може да промени "атмосферата на едно място\град"
- Подготовка на електронна книга.
След като е готова,   книгата ще бъде публикувана на някои он-лайн магазини на ЕС ище бъде на разположение за свободно изтегляне, за да се чете от много млади хора и да ги мотивира да използват художествени дисциплини, за даизразят себе си към активно участие в живота на своите градове и държави.

Изисквания към участниците:
- поканата е насочена към младежи между 18-27 години.
- да говорят свободно английски език

Разходите за настаняване и храна се покриват изцяло от поректа, а транспортните разходи се покриват в размер до 170 Евро.

Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации".

Информация за проекта: В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
 Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
 На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
 Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
 Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.

Цели на проекта:
 Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
 Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
 Да се помогне на младежите  при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
 Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.

Изисквания към участниците:
- Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
- да говорят свободно английски език.
Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата,  материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.)

Програма „Младежки дейности“, част от Програмата на Младежки форум за партньорство с местната власт

Дата на провеждане: 06.06.2015г. (датата е съобразена със Световният ден на околната среда – 05 юни)

Място: Морската градина, района пред Раковината и определения от община Варна терен за засаждане на надписа: Варна- европейска младежка столица 2017

Целева група:  инициативата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 години. Предвижда се в дейностите да се включат пряко около 50 младежи. Предвижда се мероприятието да се проведе на открито, което предполага индиректно инициативата да достигне до голям кръг граждани и гости на гр. Варна.

Основна цел на мероприятието: Да се провокира екологичното мислене на младежите. Това ще бъде постигнато чрез организиране на редица инициативи за повишаване  информираността на младите хора за ползите от рециклирането на отпадъците, от използването на алтернативен градски транспорт и на възобновяемите източници на енергия.