Да работим заедно
за
младите хора на
България!

Проект "Solution4SLD: Специфични решения при затруднения в ученето - Интерактивна е-платформа в помощ на училищата", финансиран по Програма Еразъм+

Партньори:

  1. Learning Peculiarities Center Labyrinth (Литва)  
  2. Институт за младежки инициативи и иновации (България)
  3. ACROSSLIMITS LTD (Малта)
  4. Innovation network (Литва)

Продължителност:  24 месеца (28/02/2022 – 27/02/2024)

Финансиран: Програма Еразъм; KA220-SCH-Партньорства за сътрудничество в  училищното образование

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За проекта

Основният проблем, към който е насочен проекта, е липсата на специално внимание в образователната система за деца с обучителни затруднения, предимно при четенето и разбирането на буквите. Липсват надеждни методологии и знания за това как педагозите могат да обучават дете с този проблем в класната стая.

Solution4SLD е иновативен проект, целящ да адаптира и стандартизира образователна система за деца със специфични обучителни затруднения чрез разработване на интерактивна и приобщаваща платформа за електронно обучение и наръчник за училищата.

Основни задачи на проекта:

Консорциумът по проекта се състои от широк кръг партньори от Литва, България и Малта с различен опит от подобни инициативи и проекти, които ще представляват различните заинтересовани страни и ще донесат експертиза в различни области, пряко свързани с целите на Solution4SLD. Допълнително 21 асоциирани партньори, предимно СОУ и начални училища, както и други заинтересовани лица от партньорските държави,  ще участват в проектните дейности.

Целеви групи на проекта:

Планирани качествени резултати:

Планирани количествени резултати:

 

 

 

The EDIBO project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

www.eeagrants.org

Проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. 

 

Партньори:

1. THREE THIRDS SOCIETY – Гърция, Водеща организация
2. Институт за младежки инициативи и иновации  – България
3. Фондация за обществото  – Латвия
4. Център за интеграция – Литва
5. Национална конфедерация на занаятчиите Lecce – Италия
6. Институт за информационни и комуникационни технологии на Политехническия университет във Валенсия  – Испания
7. FORMA.LAB SRL (частна организация) – Италия

Продължителност: 36 месеца (01.10.2018- 30.09.2021)
Сума на гранта:  1,4  милиона евро
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Редица изследвания показват силно търсене на квалифициран персонал от ИТ специалисти, а в същото време се наблюдава и висок процент на безработица сред младежите в Европа. Затова и вдъхновен от модела "Обучение по бързо технологични умения", разработен от Световната банка, проект EDIBO използва изцяло новаторски подход, като дава централна роля на нуждите на местните фирми и пазара на труда, за да се улесни намирането на работа на младите хора.

За проекта
Европейският проект EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на работници в областта на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

По-специално, EDIBO е насочен към младите хора на възраст между 25 г. и 29 г., които не учат и не работят и са изложени на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони).

За тези млади хора, партньорските организации ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са десет седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително обучение по меки умения (напр. курсове по английски език).
След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

До края на 3-те години, EDIBO ще обхване 1050 младежи от 25-29 годишна възраст от уязвимиte групи и най-малко 500 от тях се очаква да получат работа, а 100 младежи да станат самостоятелно заети, благодарение на придобитите знания и умения.

Целеви групи:  Безработни млади хора, жени, МСП, широката общественост
Всички участници в обучителните дейности на EDIBO ще бъдат безработни млади хора от 18 до 29 години, със специален акцент върху възрастовата група 25-29 години. Проектът предвижда да се включат възможно най-много жени в обучителните курсове (поне 35% ).

Роля на Института за младежки инициативи и иновации (ИМИИ):
ИМИИ ще реализира следните дейности в България:
• Обмен на добри практики за младежка заетост с другите партньорски организации
• Анализ на потребностите на целевите групи, участващи в проекта
• Координиране на дигиталния курс на обучение, организиране на класовете и мониторинг на съдържанието и резултатите от обучението
• Търсенето на местни фирми за участие в проекта. Всяка от тях ще подпише „Споразумение за стажуване“
• Семинари и други комуникационни дейности за разпространение на резултатите от проекта

Официален сайт на проекта: www.digitalbootcamps.eu

Вижте кратко видео за проекта:

 

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услугaта: "Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по проект 2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.

Документация: >>>>>

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услугaта: "Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по проект 2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.

Документация: >>>>>

 

Проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш", финансиран от Министерството на Човешките Ресурси на Унгария

Проект "APACHE - Active PArticipation through Creative Hand and Elettronic - writings“, финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен

Водеща организация: Studio Progetto Società Sociale Cooperativa, Италия

Партньори по проекта са младежки организации от 6 Европейски държави: Италия, Унгария, Хърватска, България, Протугалия и Испания.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации".

Период на младежкия обмен:  28 юни до 06 юли 2016 г.
Място на провеждане: гр. Cornedo Vicentino, Италия
Участници: 5 + 1 ръководител на групата

Информация за проекта:
Целта на проекта е да се обмени опит между чуждестранни и местни хора,  относно това как да се включат младите хора в насърчаването и развитието на  техните градове\села, използвайки литература и творческото писане като инструмент за участие.
По време на младежкия обмен, участниците ще реализират работна програма изготвена от тях преди началото на проекта, с тема "Писането като средство участие".

Същината  на проекта може да бъде обобщена  от следните въпроси:
- Харесвате ли книги?
- Обичате ли литературата?
- Смятате ли, че четенето и писането, е пример за използване на творческите ви възможности?
- Смятате ли, че литературата може да бъде инструмент за участие на  младите?
- Смятате ли, че е възможно да се насърчава развитието на една територия от разказите на младите хора, които живеят там?
- Искате ли да се работи с младите хора за увеличаването на младежкото участие в градското развитие, използвайки литература като инструмент на участие?
- Искате ли да тествате някои изкуства и творчески дейности, които биха могли да бъдат полезни за насърчаване на младежкото участие?

Крайната цел  на проекта е създаването на електронна книга, съдържаща история, създадена от младите участници в младежкия обмен, базирана на тема "Младите хора и обществото".
Проектни дейности:
- Творчески работилници
- Проучване на връзката между творчеството и развитието на територията (чрез неформални дейности)
- Среща с експерт, за да се разбере "ролята на създаването на книга"
- Срещи с местни млади хора (чрез неформални дейности като интервюта, игри, флашмодс, и т.н.), за проучване на тяхното усещане за четене и писане и приобщаването им към участие в някои от проектните дейности  (напр: публична приказка, направена от 100 ръце; да изразиш себе си с писане, и т.н. ...)
- Проучване,доколкоедна измислена история\книга може да промени "атмосферата на едно място\град"
- Подготовка на електронна книга.
След като е готова,   книгата ще бъде публикувана на някои он-лайн магазини на ЕС ище бъде на разположение за свободно изтегляне, за да се чете от много млади хора и да ги мотивира да използват художествени дисциплини, за даизразят себе си към активно участие в живота на своите градове и държави.

Изисквания към участниците:
- поканата е насочена към младежи между 18-27 години.
- да говорят свободно английски език

Разходите за настаняване и храна се покриват изцяло от поректа, а транспортните разходи се покриват в размер до 170 Евро.

Проект "Start ups", финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен

Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации".

Информация за проекта: В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
 Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
 На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
 Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
 Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.

Цели на проекта:
 Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
 Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
 Да се помогне на младежите  при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
 Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.

Изисквания към участниците:
- Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
- да говорят свободно английски език.
Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата,  материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.)

Проект „Екологичен ден – Екология, Творчество и Красота"

Програма „Младежки дейности“, част от Програмата на Младежки форум за партньорство с местната власт

Дата на провеждане: 06.06.2015г. (датата е съобразена със Световният ден на околната среда – 05 юни)

Място: Морската градина, района пред Раковината и определения от община Варна терен за засаждане на надписа: Варна- европейска младежка столица 2017

Целева група:  инициативата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 години. Предвижда се в дейностите да се включат пряко около 50 младежи. Предвижда се мероприятието да се проведе на открито, което предполага индиректно инициативата да достигне до голям кръг граждани и гости на гр. Варна.

Основна цел на мероприятието: Да се провокира екологичното мислене на младежите. Това ще бъде постигнато чрез организиране на редица инициативи за повишаване  информираността на младите хора за ползите от рециклирането на отпадъците, от използването на алтернативен градски транспорт и на възобновяемите източници на енергия.