Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Търсят се мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния

Сдружение ЗА ТЕБ, Варна търси мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния. Свободните места са 3, а партньорската организация е Общински културен център Арад.

Търсят се: 3-ма доброволци от България за дългосрочен проект по Европейска Доброволческа Служба в Арад, Румъния.


Продължителност: 7 месеца
Начало на проекта: 1.01.2017
Край на проекта: 31.07.2017
Срок за кандидатстване: 30.11.2016


За проекта: Целите на проекта са да развиват предприемачески и културни умения сред младите хора, да се увеличи независимостта и активното участие на младежите и да се стимулира взаимодействието между публичния и неправителствения сектор в областта на културните и младежките политики в Арад.

Доброволците ще имат следните задачи:
- Помощ при организация, промоция и провеждане на културни събития в града
- Информиране на местни младежи относно програма Еразъм +
- Организиране на различни видове работни ателиета: по експериментално изкуство, работилници за занаяти, изработване на предмети на изкуството от рециклирани материали, работилници за реставрация на стари мебели
- Организиране на културни мероприятия (киновечери, четения, концерти и т.н.)
- Участие в креативната експлоатация на алтернативни пространства в града
- Неформални уроци по английски език за местни младежи в неравностойно положение
 

Изисквания към кандидатите:
За позициите могат да кандидатстват младежи между 17 и 30 години. Специално образование, или опит не са задължителни, но е добре да имат интереси в областта на изкуството, както и работа с младежи. Идеалните кандидати трябва да са мотивирани, креативни, да имат желание да работят в междукултурна среда.
Кандидатури, постъпили от млади хора в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство, но това не е задължително условие за участие в проекта.

За доброволците са осигурени:

- разходи по настаняване
- джобни пари
- средства за транспорт
- пълна здравна застраховка за периода
- уроци по местния език
- международен сертификат за участие в Европейска програма Еразъм +

Предимствата на участие в ЕДС проект са възможност за младите хора да пътуват, придобиване на езикови умения в местния език, развитие и опит, специфични за проекта умения и компетенции, живот и работа в мултикултурна среда.

Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо и автобиография на английски език.

За повече информация желаещите могат да пишат на evs@foryou.bg, или се обадят на 052/600 765 или 0878/238 690.

<< Назад