Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>> "ЕКОЛОГИЧЕН ДЕН - ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА"

На 06.06.2015 г. в Морска градина – Варна се проведе ”EКОЛОГИЧЕН ДЕН – ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА”, организиран от Сдружение „Институт  за Младежки Инициативи и Иновации“.
Цветна феерия заля сцена Раковина: Млади варненци заедно с флористи и художници изработиха в откритите Творчески работилници накити, сувенири и аранжировки от отпадъчни материали и цветя. Студенти от ВСУ ни научиха как с помощта на еко материали и рециклиране да превърнем стари дрехи в екстравагантни тоалети.
Партньорите ни от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) и Черноморски енергиен клъстер представиха интересна информации за ползите от рециклирането на отпадъците, използването на алтернативен градски транспорт и възобновяемите източници на енергия в ежедневието ни.
Провокираха младите хора да дадат своя принос към опазването на оклоната среда като използват широко разпространените в Европа методи за предвижване в града чрез: Споделено пътуване с кола (car sharing), Комбинирано използване на кола (car pooling), Използване на система „Паркирай и пътувай” (park&ride) и Екошофиране.

Изписахме с храсти надписа „Варна – Европейска младежка столица 2017“, като по този начин ще  се присъединифме към инициативите за подкрепа на този изключително важен за нашия град приз.
Събитието бе част от програмата на „Младежки форум за партньорство с местната власт“ и се организира с финансовата подкрепа на община Варна.

<< Назад