Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>ВИДЕО КОНКУРС: "Какво означава обединена Европа за теб?"

Краен срок: 10 април 2015 г.
http://www.videocompetitioneurope.com
Генерална дирекция по разширяването на Европейската комисия обяви видео конкурс на тема "Какво означава обединена Европа за теб?" за млади хора (на възраст 13-15) от държавите-членки на ЕС, както и от страните кандидатки и потенциални кандидати от Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция).
Всеки участник може да кандидатства само с едно видео с дължина до 1 минута.

 

 

 

<< Назад