Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> ИМИИ взе участие на първата среща на партньорите по проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш", 16.01.2018г.

Първата партньорска среща, съпътствана с международна конференция се проведе на 16.01.2018г. в културния център „Csabagyöngye“ в гр. Бекешшаба, Унгария. Домакин на събитието бе водещата организация на проекта Асоциация „Balance AA“ - неправителствена организация с нестопанска цел, която помага на хората, които имат алкохолни и други зависимости, здравни и психологични проблеми. Организацията подкрепя и младите таланти и техните семейства, които имат социални затруднения.

Проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш"  бе официално представен по време на международната конференция в присъствието на местни власти от окръг Бекеш, младежи и петнадесет чуждестранни експерти от партньорските организации.

ИМИИ е националния партньор за България и в рамките на двугодишния проект ще си сътрудничи с „Асоциация за развитие на доброволната работа“- Ново Место (Словения), „Асоциация за активно гражданство“- Загреб (Хърватия) и „Агенция за местна демокрация Мостар“ – Мостар (Бостна и Херциговина).

Henriett Lócskai, изпълнителен директор на Асоциация „Balance AA“  подчерта, че е важно асоциациите от чужбина да покажат своята работа в родината си. „Смятахме, че ще бъде много полезно за по-нататъшната ни работи да намерим чуждестранни неправителствени организации в подобни ситуации, занимаващи се с това, което ние правим. Това е чудесен начин чрез транснационално сътрудничество между страните включени в проекта да придобием нови знания, възможности за сътрудничесвто и опит в програми за младежки обмен“, сподели Henriett Lócskai.
Проектът се фокусира главно върху доброволчеството, заетостта и миграцията на младите хора между европейските страни“ - каза Тамаш Херцег, общински съветник от Бекешшаба. Съветникът добави, че градът би искал да изрази желанието си да отвори сътрудничеството си с народите на Европа.

 

<< Назад