Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>>“Start ups” младежкия обмен в Унгария приключи успешно

Младежкият обмен в рамките на проект «Start ups», който се проведе в периода 17 -  31 август 2015 г. в унгарския град Vásárosnamény, се оцени като много ефективен и полезен от всички проектни партньори и участници.
Осем младежи на възраст между 18г. и 29г. представители на българския партньор по проекта - сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации" взеха участие в младежкия обмен и съпътстващите обучения в Унгария.
Освен, че имаха възможността да се запознаят и сприятелят със свои връстници от други Европейски държави (Унгария, Полша, Чешката Република и Румъния), участниците придобиха специфични знания и умения за това как да се превърнат в успешни бизнесмени.
Всяка една от участващите в обмена групи се бе подготвила да представи своята национална идентичност, бит и култура, както и специфични знания и умения.
Младежите от Полша показаха отлични качества в сферата на сътрудничество, организиране на предприемачески флаш мобове и мултикултурни програми. В конкурса за бизнес планове те предоставиха отлични индивидуални изпълнения и постижения.
Чешкият екип организира добре структурирани бизнес сесии и информативана културна вечер, както и спортни програми, игри и интернет сайт. Те водеха отлична програма, пълна с различни методи на работа, когато унгарската Национална агенция направи контрол по време на обмена.
Румънският отбор даде добър пример на практикуване на постоянна помощ и грижа един към друг. Учатващите в обмена младежи с увредено зрение направиха всички групи по-толерантни, внимателни и отзивчиви.
Българските младежи демонстрираха стабилно единство. Те се представиха отлично при публичното оповестяване на резултатите, документиране на проекта. Като цяло се занимаваха с публичността чрез създаването на група във Facebook, изготвяне на доклади на предприемачески инициативи, заснемане на видео и снимки, които бяха качени на интернет страницата, Facebook групата и YouTube. Те направиха една много приятна презентация за да покажат спецификата на българската народна култура.
Унгарският отбор бе отговорен за административни и логистични задачи, (Youthpass сертификати, Tool Mobility, уеб сайт и DVD-та).
Повече информация за проект “Start ups” и за реализирания младежки обмен можете да намерите тук: www.start-ups.eoldal.hu и http://hungarystartups.maweb.eu/

     

<< Назад