Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>> EEA and Norway Grants предлагат 1-годишен стаж в Брюксел


Офисът на Финансовия механизъм (FMO) е секретариат на Грантовете на ЕИП и Норвегия в Брюксел. Всяка година няколко талантливи висшисти се избират да участват в 12-месечна стажантска програма, където получават отлична възможност да приложат знанията си на практика и да придобият умения, за да обогатят бъдещата си кариера.
Търсят се млади хора, наскоро завършили различни образователни и професионални среди с висока мотивация да научат как се управляват грантове и как се реализира европейското сътрудничество. Необходимо е отлично владеене на английски език и висше образование. За една от позициите владеенето на ромски език се счита за плюс.
Стажантите получават месечна стипендия от 1 570 евро и настаняване в индивидуални студиа. Стажантите получават също здравни осигуровки и възстановяване на пътните разходи.

Краен срок: 3 март 2019 г.

Повече информация на: https://eeagrants.org/Who-we-are/Vacancies/Are-you-one-of-our-new-trainees

<< Назад