Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>> КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ "START UPS "

Environmentalist  and Nature Lover Civilian Organization  (Унгария) получи одобрение за реализиране на проект "Start ups " по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен.  Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации".

Период на младежкия обмен:  17 -  31 август 2015 г.

Място на провеждане: Vásárosnamény, Унгария

Участници:  8 + 1 ръководител на групата

Информация за проекта:
В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
 Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
 На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
 Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
 Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.

Цели на проекта:
 Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
 Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
 Да се помогне на младежите  при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
 Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.

Изисквания към участниците:
- Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
- да говорят свободно английски език.
Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата,  материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.).

Ако проявявате интерес, кандидатствайте тук: Формуляр за кандидатстване

Пълната програма на обмена може да намерите тук: Програма

Информация за приемащата организация, можете да намерите тук: ENLCO

Срок за кандидастване: 17.07. 2015 г.

Избраните участници ще бъдат уведомени до 20.07.2015 г.

<< Назад