Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Обучителна § стажантска програма за младежи по проект EDIBO

Обучителна § стажантска програма за младежи по проект EDIBO

През Януари 2020 година, Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) стартира програмата от обучения по “Дигитални умения“ за безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 години, участващи в проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Обученията с фокус върху доразвиване на ИКТ и предприемаческите умения на младежите, включително и обогатяване на техния запас от термини на английски език привлякоха интереса на над 120 младежи от цялата страна. В първата фаза от обучението младежите посещаваха теоретични лекционни класове. Този месец стартира и втората фаза - възможност за стаж в IT компания.

Петима младежи на възраст между 19 и 27 години бяха одобрени да участват  в партньорската стажантска програма на ИМИИ и „Рейтекс Инженеринг“ ООД в град Варна. От началото на месеца те преминават едномесечен практически стаж в компанията. “Рейтекс инженеринг” ООД е  водеща  инженерингова фирма  в областта на информационните технологии, интегрирани системи за сигурност,  телефонна  и  комуникационна  техника,  системи  за автоматизация и управление на бизнес  сгради и хотели.  Тя извършва проектиране,  производство  и  пълен  инженеринг   в  тези  области  и поддържа  собствен eкип  от  високо  квалифицирани  инсталатори, гаранционен  и  извънгаранционен  сервиз.  
Младежите получиха възможността за допир до реална професионална обстановка, запознаване с професионалистите от бранша, както и работа над реални задачи. Наставници на стажантите  бяха трима служители на фирмата, заемащи позициите на системен администратор, графичен дизайнер и специалист техническа поддръжка.

В следващите месеци до края на 2020 година, ИМИИ планира провеждането на още един цикъл на 200 часовото обучението по „Дигитални умения“, подходящо за младежи на възраст между 18-29 години, които към момента не учат и не работят. ИМИИ продължава да търси и други фирми-спонсори на проекта, в които обучените младежи да имат възможност за стажантска практика.

<< Назад