Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Сдружение „Варна – ЕМС“ набира идеи за програмата на Варна – Европейска младежка столица 2017

Сдружение „Варна – ЕМС“ набира идеи за събития и инициативи, които да включaт  в програмата, с която ще се отбележи присъждането на титлата Европейска младежка столица 2017 г. на град Варна.

Какви идеи могат да се предложат?

В програмата могат да бъдат включени събития и активности, свързани тематично с някое от ключовите направления на инициативата: Черноморски младежки център, Иновативен мозъчен тръст (InnoThinkTank), InnoMove, Младите професионалисти, Варна – младежко участие, Варненска доброволческа служба, InnoCenter, Мрежа на младежки центрове и читалища, Варненска младежка медийна академия, InnoJump, Проект за милиони, Варна на картата, Мрежа на европейските младежки столици и  FUNCITY +.

Предложенията трябва да бъдат с обем до две страници – формат word, размер на шрифта 12.

Повече информация за ключовите направления може да намерите на уебсайта на Сдружение „Варна – ЕМС“ www.varna2017.bg.

Идеите, част от програмата трябва да стартират през 2017 г.

Срок за подаване на концепции: 25 ноември 2016 г.

Обявяване на резултатите: 12 декември 2016 г.

Какво ще спечелите:

- Ще се включат одобрените идеи в събитийния календар на Варна – Европейска младежка столица 2017.

- Ще ви се предостави лого на Варна- Европейска младежка столица 2017, което можете да използвате по време на ваши официални събития и публични изяви, свързани с реализацията на инициативата, която е част от програмата.

- Ще ви се подпомогне с консултации за набирането на средства от корпоративни източници (ако имате нужда от финансиране).

Очакваме вашите предложения на е-mail: info@varna2017.bg

<< Назад