Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> СТИПЕНДИИ ЗА СОЦИАЛНИ НОВАТОРИ' 2015

Краен срок: 31 март 2015 г.
http://diplomat.is/diplomat-fellowship-for-social-impact/
До 20 студенти ще бъдат избрани да станат стипендианти за програмата през 2015-а. Участниците ще идентифицират, обобщават и анализират публично достъпни изследвания, отнасящи се до социалните иновации и тяхната ефективност. Те ще работят за създаване на устойчиво решение на специфичен, социален проблем, използвайки резултатите от научните изследвания.
Области за работа (но не само):
- Грижа за здравето
- Липса на жилище
- Околна среда
- Образование
- Икономика
- Аварийна готовност и реагиране

<< Назад