Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> ИМИИ предстви добри практики за намаляване на морските отпадъци на международна конференция, 15.10.2020

 

ИМИИ предстви добри практики за намаляване на морските отпадъци на международна конференция 

За нас беше истинско удоволствие да представим дейността на нашия Институт на международна онлайн конференция на 15.10.2020 година.
Поканени от консорциума по проект “CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“, финансиран по Програма Interred Europe, презентирахме пред местни власти и организации от Португалия, Испания, Франция, Хърватия, Гърция и Германия,  добри практики за намаляване на морските отпадъци, получени в резултат от крайбрежния туризъм по Българското Черноморие. Споделихме усилията си насочени към активно включване на младежите от България в местните еко-кампании, тяхното иновативно и креативно мислене за промяна в поведението на обществото като цяло, относно генерирането на по-малко отпадъци в ежедневието, тяхното сепариране и рециклиране.

<< Назад