Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> На 14.01.2020г. стартира първото IT обучение по проект EDIBO!

Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) стартира първият обучителен курс „Дигитални умения“ на 14.01.2020г. в Международен колеж, град Добрич. В специално оборудвана зала, записаните младежи до 29г, които не учат и не работят в момента, ще имат възможността в рамките на 200 учебни часа да придобият необходимите компютърни познания за стартиране на собствен бизнес или за започване на работа в съществуваща фирма. Обучението ще се извършва в две фази. В първата фаза курсистите ще посещават теоретични лекционни класове, а във втората фаза, най-добрите курсисти ще имат възможност за стаж в IT компания.


Целта на първата фаза е да се усъвършенстват не само техническите познания, но и да се засилят уменията по английски език и меки умения, като групова работа и предприемачество. Що се отнася до втората фаза, целта е курсистите да участват в реални проекти в реални IT компании, за да повишат своя опит, самочувствие и евентуално да получат работа.

Обучението в град Добрич стартира с попълване на онлайн въпросник с цел да се изясни степента на подготвеност на курсистите, за да се адаптират уроците и практическите занимания за конкретната аудитория, както и със създаване на профил в образователната платформа Google Classroom, която ще използват лекторите по време на цялостното обучение. Google Classroom е онлайн базиран софтуер, който позволява на курсистите да се възползват от разнообразните мултимедийни материали, публикувани от техния лектор, както и да решават тестове и задачи онлайн и те да бъдат проверявани бързо и ефективно.

Обучителните курсове по “Дигитални умения“ се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор за България, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

Повече информация за учебната програма на курсовете, начина на кандидатстване и необходимите документи може да намерите на интернет страницата на ИМИИ (www.youthvarna.eu/novini/post/-edibo-2) или директно да се свържете с екипа на проекта на youth_institute@abv.bg

<< Назад