Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>> ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЯ 2016

БЪЛГАРСКИ КОНКУРС, НАСОЧЕН КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ МОМИЧЕТА, ENTREPREGIRL 2016

Конкурсът се провежда под мотото „Мечтите нямат пол“.
Все по-често младите момичета да проявяват интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите, а всички заедно ще преодолеем стереотипите за това кое е "мъжка" и кое - "женска" сфера на образование и професия. Защото мечтите нямат пол.
Конкурсът е отворен за момичета на възраст от 16 до 25 години.
Краен срок: 13 март 2016 г.
За повече информация посетете: www.entrepregirlbg.com/main.html

ПРОЦЕДУРА "ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"
От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.
Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс
За повече информация посетете: www.entrepregirlbg.com/main.html


ДВУМЕСЕЧНА ЛЯТНА ПРОГРАМА В ЦЕРН, СВЪРЗАНА С РАБОТА ПО ИТ ПРОЕКТИ
Възможност за всички студенти, завършващи 3-ти курс в специалности Компютърни науки, Инженерство, Математика и Физика.
Краен срок: 28 февруари 2016 г.
За повече информация посетете:officialchange.com/cern-openlab-summer-student-programme-in-switzerland-2016/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН YOUNG PACKAGE 2016
Търсят се изпълнени с въображение, мулти-функционални и опаковки, които могат да се използват за няколко цели.
Не позволявайте на опаковките да отидат в кошчето, а им намерете допълнителна функция! Дизайнът на опаковки има специална позиция не само в дизайна, маркетинга и транспорта, но също и в това как те се отразяват на околната среда. Хартиените отпадъци съставляват около 25%. Целта е да намали делът на нерециклируеми отпадъци от опаковки и да се създават опаковки с различно предназначение.
Журито на конкурса ще оценява главно: иновативност и творчество; ергономичност; функционалност; лесна манипулация (опаковките трябва лесно да се отварят от възрастни хора или деца), връзка с проблемите на околната среда; форма и оригиналност на идеята; конструктивно въображение; качествена презентация.
В конкурса могат да участват ученици в средно училище, колеж, студенти и дизайнери до 30-годишна възраст. Участниците ще бъдат в две групи:
1) студенти и млади дизайнери до 30-годишна възраст;
2) гимназисти.
Награди: 1-ва награда - 1100 EUR (студенти) / 1-ва награда 800 EUR (ученици от средното училище)
Краен срок: 25 март 2016 г.
За повече информация посетете: young-package.com

GO GREEN IN THE CITY 2016
Go Green in the City 2016 е шестото издание на студентския конкурс за интелигентни енергийни решения, организиран от Schneider Electric.
В екипи на двама, студенти от цял свят са поканени да участват в конкурса и да споделят своите иновативни решения за реални бизнес предизвикателства в управлението на енергията.
За: студенти бизнес и инженерни науки от цял свят, учещи бакалавърска степен (най-малко 2-ра година), магистърска или MBA степен.
Награди: 12 избрани екипа ще бъдат поканени да представят идеите си, септември 2016 Париж, възможност за работа в Schneider Electric.
Краен срок: 15 април 2016 г.
За повече информация посетете: www.gogreeninthecity.com

<< Назад