Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Конкурс за авторски текст “Толкова подобни, толкова различни, толкова европейски”

http://www.mladiinfo.eu/wp-content/uploads/2014/12/WritingCompetitionCompetitionrulesen.pdf

Краен срок: 27 февруари 2015 г.
Европейската комисия се стреми да научи повече относно:
- Какъв е вашият опит в разширения Европейски съюз?
- Как може разширеният Европейски съюз да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
Могат да участват жителите на 28 държави-членки на ЕС, на възраст между 18-25 години

<< Назад