Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Председателя на УС на ИМИИ участва в пресконференция на проект, насочен към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица

На 11 октомври 2016 г, Председателят на УС на Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ взе участие в Началната пресконференция на проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 „Създаване на нови работни места  в „Хоспис Царица Елеонора - Варна" ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На пресконференцията присъстваха представители на: Дирецкия Бюро по труда – Варна, Дирекция Регионална служба по заетостта – Варна, неправителствения сектор.
Представиха се целите на проекта, насочени към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица.
Хората с увреждания в България са около 1 млн. души и са около 4.7% от всички безработни. Лицата на възраст над  54 г. в момента също са изключително уязвима рупа. По данни на Агенцията по заетостта в момента всеки трети, търсещ препитание, е в предпенсионна възраст. Като най-голям относителен дял имат лицата без квалификация и специалност. Безработицата сред младежите до 29 г. също се характеризира с високи нива.
Продължаващите негативни промени при тези уязвими групи от безработни лица, наблюдавани през последните години, изискват  предприемане на действия за ограничаване нарастването на безработицата сред тях.
Ето защо проектните дейности са насочени именно към тези три групи безработни.
В рамките на проекта се предвижда да бъде осигурена трудова заетост за срок от 12 месеца общо на 17 лица, от тях: 4 безработни/неактивни лица с увреждания, 11 безработни лица на възраст над 54 г. и двама безработни младежи до 29 г.
Длъжностите на които ще бъдат назначени в Хоспис Царица Елеонора са: Болногледач., Социален асистент, Оператор на компютър  в Кол център и Шофьор.
За да могат да изпълняват своите трудови задължения професионално и качествено за новоназначените лица, които не притежават изискващата се професионална квалификация, в рамките на проекта ще бъде осигурено  професионално обучение за придобиване на  квалификация по професията „Болногледач“, и „Оператор на компютър", а така също и обучение по Ключова компетентност:  Чуждоезиково обучение по Английски език и ключова компетентност: Компютърна грамотност.
Част от работните места ще бъдат запазени и след приключването на проекта.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

>>>> 27.11.2016г.: Предстоящо обучение във връзка с изпълнението на концепцията "Варна - Европейска Младежка Столица 2017"

На 27 ноември 2016 г., неделя, от 14:00 ч. в Младежкия дом (бул. цар Освободител 27), зала 17 ще се проведе обучение във връзка с изпълнението на концепцията "Варна - Европейска Младежка Столица 2017".

Целта на обучението е да се даде информация за ключовите направления, включени в концепцията, както и да се подготвят желаещите млади хора за участие в предвидените дейности.

В обучението могат да се включат 30 младежи от 15 до 29 г.

За участие моля, изпратете своята мотивация до 12:00 на 24 ноември 2016 г., четвъртък.

Одобрените кандидати ще получат потвърждение до 25 ноември 2016 г., петък.
Форма за кандидатстване: https://goo.gl/forms/4LtyJ65AFh0pTzF62

За допълнителна информация:
Елина Райнова - 0898/819160

>>>> Търсят се мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния

Сдружение ЗА ТЕБ, Варна търси мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния. Свободните места са 3, а партньорската организация е Общински културен център Арад.

Търсят се: 3-ма доброволци от България за дългосрочен проект по Европейска Доброволческа Служба в Арад, Румъния.


Продължителност: 7 месеца
Начало на проекта: 1.01.2017
Край на проекта: 31.07.2017
Срок за кандидатстване: 30.11.2016


За проекта: Целите на проекта са да развиват предприемачески и културни умения сред младите хора, да се увеличи независимостта и активното участие на младежите и да се стимулира взаимодействието между публичния и неправителствения сектор в областта на културните и младежките политики в Арад.

Доброволците ще имат следните задачи:
- Помощ при организация, промоция и провеждане на културни събития в града
- Информиране на местни младежи относно програма Еразъм +
- Организиране на различни видове работни ателиета: по експериментално изкуство, работилници за занаяти, изработване на предмети на изкуството от рециклирани материали, работилници за реставрация на стари мебели
- Организиране на културни мероприятия (киновечери, четения, концерти и т.н.)
- Участие в креативната експлоатация на алтернативни пространства в града
- Неформални уроци по английски език за местни младежи в неравностойно положение
 

Изисквания към кандидатите:
За позициите могат да кандидатстват младежи между 17 и 30 години. Специално образование, или опит не са задължителни, но е добре да имат интереси в областта на изкуството, както и работа с младежи. Идеалните кандидати трябва да са мотивирани, креативни, да имат желание да работят в междукултурна среда.
Кандидатури, постъпили от млади хора в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство, но това не е задължително условие за участие в проекта.

За доброволците са осигурени:

- разходи по настаняване
- джобни пари
- средства за транспорт
- пълна здравна застраховка за периода
- уроци по местния език
- международен сертификат за участие в Европейска програма Еразъм +

Предимствата на участие в ЕДС проект са възможност за младите хора да пътуват, придобиване на езикови умения в местния език, развитие и опит, специфични за проекта умения и компетенции, живот и работа в мултикултурна среда.

Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо и автобиография на английски език.

За повече информация желаещите могат да пишат на evs@foryou.bg, или се обадят на 052/600 765 или 0878/238 690.

>>>> Варна е домакин на церемонията за обявяване на носителя на титлата Европейска младежка столица 2019 г.

Варна ще бъде домакин на церемонията за обявяване на носителя на титлата Европейска младежка столица 2019 г. Събитието, което се организира съвместно от Община Варна и Европейския младежки форум, ще се проведе на 16 ноември 2016г. То е част от програмата на Генералната асамблея на ЕМФ. 

Европейската младежка столица е ежегодна инициатива, която съществува от 2009 г. и нейн организатор е Европейския младежки форум.

Целта на ЕМС е да стимулира развитието на подкрепяща за младите хора среда и да подпомогне пълноценното им участие в изграждането на политики и взимането на решения на местно и национално ниво.

Варна ще бъде Европейска младежка столица за 2017 г. Основният фокус на кандидатурата, с която градът спечели отличието, е насърчаване на участието на младите хора в обществения живот чрез развитие на социални иновации.

„Титлата е признание че Варна е град, който е посветил своите усилия за подкрепа на младите хора. За нас е чест и отговорност да бъдем нейни носители през 2017 г.“, коментира Мирчо Христов, изпълнителен директор на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.

За титлата ЕМС 2019 г. се борят Манчестър (Великобритания), Амиен (Франция), Нови Сад (Сърбия), Перуджа (Италия) и Дери Страбан (Северна Ирландия).

В официалната програма на събитието, за което се очакват много гости от страните кандидати, ще участват варненските групи Connection Crew и Ума и Дума, както и световните шампиони по бийтбокс SkilleR и Pe4enkata.

В края на вечерта, в музикалната програма на събитието ще се включи и гост – изненада.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

16 ноември, сряда, Дворец на младежта и спорта – Варна

17:40 - 18:00  Традиционно посрещане Спортна зала
18:00 - 18:30 Настаняване на публиката Конгресна зала
18:00 - 19:00  Обществен дебат на тема „Ценностите на хилядолетието“ (дебатът ще се проведе на английски език)
Приветствие на кмета на град Варна г-н Иван Портних
Зала 2
18.30 - 19.15 Танцово-музикална програма  Конгресна зала
19:15 Начало на официалната церемония по избор на Европейска младежка столица 2019 г. Конгресна зала
19:35-20.15 Презентация на градовете-кандидати за титлата ЕМС 2019 Конгресна зала
20:25 Танцов спектакъл 
20:45 Обявяване на носителя на титлата ЕМС2019
Конгресна зала
21:05 – 22:00 Музикална програма с участието на световните шемпиони по бийтбокс SkilleR и Pe4enkata, Ума и Дума  и специален гост – изненада Конгресна зала

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>> Сдружение „Варна – ЕМС“ набира идеи за програмата на Варна – Европейска младежка столица 2017

Сдружение „Варна – ЕМС“ набира идеи за събития и инициативи, които да включaт  в програмата, с която ще се отбележи присъждането на титлата Европейска младежка столица 2017 г. на град Варна.

Какви идеи могат да се предложат?

В програмата могат да бъдат включени събития и активности, свързани тематично с някое от ключовите направления на инициативата: Черноморски младежки център, Иновативен мозъчен тръст (InnoThinkTank), InnoMove, Младите професионалисти, Варна – младежко участие, Варненска доброволческа служба, InnoCenter, Мрежа на младежки центрове и читалища, Варненска младежка медийна академия, InnoJump, Проект за милиони, Варна на картата, Мрежа на европейските младежки столици и  FUNCITY +.

Предложенията трябва да бъдат с обем до две страници – формат word, размер на шрифта 12.

Повече информация за ключовите направления може да намерите на уебсайта на Сдружение „Варна – ЕМС“ www.varna2017.bg.

Идеите, част от програмата трябва да стартират през 2017 г.

Срок за подаване на концепции: 25 ноември 2016 г.

Обявяване на резултатите: 12 декември 2016 г.

Какво ще спечелите:

- Ще се включат одобрените идеи в събитийния календар на Варна – Европейска младежка столица 2017.

- Ще ви се предостави лого на Варна- Европейска младежка столица 2017, което можете да използвате по време на ваши официални събития и публични изяви, свързани с реализацията на инициативата, която е част от програмата.

- Ще ви се подпомогне с консултации за набирането на средства от корпоративни източници (ако имате нужда от финансиране).

Очакваме вашите предложения на е-mail: info@varna2017.bg

>>>> ПОКАНА: Младежки обмен в Италия за периода 28.06-06.07.2016г. по проект APACHE, финансиран по Програма "Еразъм"+

Studio Progetto Società Sociale Cooperativa - Италия получи одобрение за реализиране на проект „APACHE - Active PArticipation through Creative Hand and Elettronic - writings“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен.
Партньори по проекта са младежки организации от 6 Европейски държави: Италия, Унгария, Хърватска, България, Протугалия и Испания.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“- Варна.

Повече за проекта на: http://youthvarna.eu/proekti/

Период на младежкия обмен:  28 юни до 06 юли 2016 г.
Място на провеждане: гр. Cornedo Vicentino, Италия
Участници: 5 + 1 ръководител на групата

Изисквания към участниците:
- поканата е насочена към младежи между 18-27 години.
- да говорят свободно английски език

Разходите за настаняване и храна се покриват изцяло от поректа, а транспортните разходи се покриват в размер до 170 Евро.

>>>> КОНКУРС ЗА ФИЛМ „БЪЛГАРИТЕ. КОИ СМЕ НИЕ? ”

Фестивал за детско медийно изкуство АРЛЕКИН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИЛМ  „БЪЛГАРИТЕ. КОИ СМЕ НИЕ? ”,
КОЙТО Е ЧАСТ ОТ ФЕСТИВАЛА ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО МЕДИЙНО ИЗКУСТВО
„АРЛЕКИН”

ЗА ВСЕКИ НАРОД НАЙ-ВАЖНОТО Е  НЕГОВИЯ ПРОИЗХОД.   ДА ПРЕОТКРИЕМ  ВСИЧКИ ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ  АРТЕФАКТИ
    ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИ И ПРАБЪЛГАРИ
В НАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО
ДА ПОКАЖЕМ КОИ СМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ

Регламент:
Филмите трябва да  с дължина до 7 мин. и  да представят по интересен  и атрактивен начин артефакти и легенди за траките и прабългарите. Филмите могат да бъдат  заснети и монтирани с различни устройства - мобилен телефон, фотоапарат, любителска камера.

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ИМАТ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЦЕНАРИЙ, РЕЖИСУРА, ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО, МОНТАЖ И ДР.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ФЕСТИВАЛА:  http://arlekinfest.com

Краен срок за получаване на заявките  -  20 април 2016 г.,  arlekinfest@abv.bg

Краен срок за получаване на филмите - 1 май 2016 г. , arlekinfest@abv.bg

Одобрените филми ще се представят и  излъчат на четвъртия ден - 18.06.2016 г. от фестивалната програма. Филмите ще се излъчват и гледат по интернет. По време на прожекцията  с темата „БЪЛГАРИТЕ. КОИ СМЕ НИЕ? ”, ще бъде осъществен видео мост с български деца и младежи, живеещи извън България в 25 страни. Всяка година ДАБЧ осигурява присъстието и престоя на фестивала на български деца живеещи в различни точки на света.

Така ще се осъществи идеята на фестивала
„ Да се завърнем  поне за един ден в България",
пристан - гр. Варна,
място - Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин”.

След събитието най-добрите филми ще бъдат качени на живата карта на Варна. 
    
Класираните от жури на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

>>>> Включете се в международен младежки обмен, включващ 8 страни

Ако сте млад човек между 16 и 30 години, имате възможност да се включите в международен младежки обмен, включващ 8 страни. Младежкият обмен има за цел да създаде видео наръчник за справяне с проблемите на младежи с увреждания и ще се проведе между 29.04 и 9.05.2016 г. в гр.Констанца, Румъния. Настаняването и пътните разходи на участниците са покрити. Участниците в обмена ще получат международен сертификат.
Повече информация на volunteer@foryoubg.org
Кандидати с физически увреждания, владеещи добро ниво на английски език са с предимство.
Можете да кандидатствате по обявата до 10.04.2016 г. на e-mail: volunteer@foryoubg.org

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >