Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> ИМИИ - Представен в каталог с младежките организации в гр. Варна!

През 2017 г. Варна бе избрана за Европейска младежка столица и бе първият български град, който е носител на този приз.
Всички събития преминаваха под логото Варна Innowave - заради социалните иновации, които са във фокусът тази година.

Тук, може да разгледате Каталога с младежки организации, изготвен от екипа на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”
https://www.yumpu.com/bg/document/view/59398607/-varnas-youth-organizations

 

>>>> Нови възможности за иноватори на Клийнтех България

Условията за участие в програмата на Climate-KIC Accelerator през 2017г.,  което Cleantech Bulgaria предлага на българската иновационна екосистема:

Това е единствената в ЕС програма за ускорено развитие и комерсиализация на бизнес идеи в сферата на чистите технологии. Чрез специализирани услуги и тренинг, осигуряваме интензивна подготовка за cleantech-предприемачи, ние успяваме да разработим бизнес проекти от начална към напреднала фаза на развитие.

Второто издание на Climate-KIC Accelerator Българияотваря врати с oще по-добри възможности за български предприемачи със зелени бизнес решения Фокус: Валидиране на бизнес идея
➢ От август до декември 2017 г. в София,
➢ Финансиране до 25 000 евро на екип за валидиране на бизнеса и достигане до първи клиенти.
➢ 14-седмичната интензивна програма, изнесена от международно признати ментори и обучители;
➢ Офис-пространство в периода на провеждане на акселераторската програмата
➢ Достъп до топ-европейска експертиза, партньори, потенциални инвеститори и клийнех предприемаческите общности на Европа,;

Кандидатствайте он-лайн до 3 юли 2017, 17.00 ч (CEST) тук: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator#page-block-v2tm37f2a076y680suy6nu3di

Кой може да участва в Climate-KIC Accelerator Bulgaria?
Всеки с пробивна идея за бизнес, който, оптимизира ресурсите, води до намаляване на въглеродните емисии, подобряване качеството на околната среда или предлага алтернатива на традиционните еко-съобразни процеси, продукти и услуги.
Освен убедителен бизнес модел, е нужно да сте сформирали екип, готов да се посвети на идеята си, притежаващ добро ниво на владеене на английски език.


Българското издание се управлява от Фондация „Клийнтех България”, повече за нас тук: http://cleantech.bg/
Официални партньори на Climate-KIC Accelerator Bulgaria са InnovationStarter, Sofia Tech Park, Start It Smart, Photosynthesis и ЗагоркаЗеленФонд.
Програмата се осъществява още с подкрепата на betahaus, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, , Software University и ABLE.

>>> "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"


Краен срок: 29 май 2017 г., включително
По проект “Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство за 2017 г.
Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на собствени фирми. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

>>>> Oнлайн фотоконкурс „Това е моята Европа" за младежи до 29г.!

Целта му е да провокира интереса и ангажираността на младите българи към работата на Европейския парламент и възможностите за тяхното развитие в рамките на Европейския съюз.

Как изглежда Европа през обектива на българите на възраст от 16 до 29 години? Погледът на младите ще можем да видим скоро благодарение на онлайн фотоконкурса „Това е моята Европа”. Съревнованието в снимки ще се проведе на територията на цяла България от 15 февруари до 16 април 2017г. Авторът на най-добрия фотос ще пътува до Брюксел и ще посети централата на Европейския парламент. Подгласниците на победителя също няма да са разочаровани – тях ги очакват курс по професионална фотография и фотоапарати.

Компетентно жури и вашите харесвания във „Фейсбук“ ще определят 32 снимки, които ще оформят фото-изложбата  „Това е моята Европа”.  Експозицията от подбраните фотоси ще може да се види от 2 до 16 май 2017 г. в столичната Градска градина пред Народния театър.Всеки, който отговаря на условията и иска да участва в снимковата надпревара „Това е моята Европа”, може да качи до 5 снимки наведнъж и да ги изпрати заедно с попълнения формуляр за регистрация на интернет адрес www.europeandi.bg , с което декларира, че приема реда и условията за участие в конкурса. Участниците могат да изпращат своите снимки и на имейл адрес: photo@europeandi.bg като посочат името си, валиден имейл адрес, населено място и възраст. Всяка снимка трябва да е придружена с кратко описание на кирилица – към коя подтема се отнася, къде и кога е заснета и т.н.

Младите любители фотографи могат да изпращат свои снимки в някое от следните направления:  природни и/или исторически забележителности; kултура и изкуство; спорт и развлечения;  средата, в която уча, работя и живея или улична (Street) фотография. Изпратените фотографии трябва да са във формат jpg/jpeg, да имат минимална резолюция 3000x4500 pix на 200 dpi и препоръчителна максимална резолюция 4700x7000 pix на 300 dpi. Задължително е снимките да са авторски, да не са участвали в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

С официалните правила за участие в конкурса можете да се запознаете на www.europeandi.bg

>>>>Започна подборът на проекти по програма „Варна–Европейска младежка столица

Набирането на проекти по първите три ключови направления от програмата „Европейска младежка столица 2017“ стартира днес, 02.01.2017г. Краен срок за подаване на документите е 20 февруари, а резултатите от конкурса се очакват в началото на месец март.

Чрез първата сесия на направление 5 „Европейска младежка столица и вълна от иновации“ на фонд „Култура“ към община Варна, се обявява покана за финансиране на проекти по следните приоритети:

Мрежа на младежки центрове и читалища.

То предвижда създаването на програма „Ноктурно“, насочена към читалища и младежки центрове. Целта на програмата, която ще се ръководи от младежи, е да съдейства за преобразяването на пространствата и надграждането на ресурсите в интерес на младите хора.

За това направление могат да кандидатстват проекти, насочени към младежи, които започват най-рано в 17:30 ч. и завършват не по-рано от полунощ, които да се извършват в читалища или младежки центрове. Приоритет се дава на проекти, които са регулярни във времето и работят в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини и др. Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума.

За кандидатстването по този проект е задължително наличието на споразумение между младежки организации и читалища.

Проект за милиони – Инно Варна.

Целта на Инно Варна е превръщането на една от централните локации в града – Таляна, която се намира в гръцката махала (пространството между улиците „Преслав“ и „Цар Симеон“ и Гаровия площад) в зона за иновации в градската среда.

По това направление могат да кандидатстват проекти, които насърчават креативните решения в сферата на градския дизайн, развитието на градската среда, предприемачеството, гурме културата, уличното изкуство и др.

Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите ще се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума.

Варненска младежка медийна академия - вълна на иновации във фестивалите на Варна.

За участие са допустими всички организации, кандидатстващи по направление 1 на фонд „Култура“ – Фестивали и конкурси. Идеята чрез тази програма е да се надградят съществуващи формати с представянето на млади европейски изпълнители, със специален фокус на артисти от градове минали и бъдещи носители на титлата Европейска младежка столица.

Проекти, свързани с фестивали и конкурси с над 20 издания и продължителност над 7 дни могат да получат финансиране в размер до 10 000 лв.

За фестивали и конкурси с над 15 издания, размерът на финансирането е до 7 000 лв., а за такива с над 10 издания – до 5 000 лв.

Апликационните формуляри и пълните изисквания по програмата могат да бъдат намерени на сайта на фонд “Култура” на Община Варна http://fund.varnaculture.bg/.

Проектните предложения, постъпили по направление 5 “Европейска младежка столица - вълна на иновации” ще могат да бъдат разглеждани и на сайта на “Варна - Европейска младежка столица” след крайния срок - 20 февруари за подаване на документите.

За първи път се въвежда формат обществено гласуване на проектите, предложени за финансиране. Резултатите от общественото гласуване ще играят роля при крайното формиране на оценките на проектните идеи. Въвежда се и възможност за участие в конкурса на чуждестранни кандидати, като за целта съответните документи са на разположение и на английски език.

>>>> Председателя на УС на ИМИИ участва в пресконференция на проект, насочен към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица

На 11 октомври 2016 г, Председателят на УС на Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ взе участие в Началната пресконференция на проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 „Създаване на нови работни места  в „Хоспис Царица Елеонора - Варна" ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На пресконференцията присъстваха представители на: Дирецкия Бюро по труда – Варна, Дирекция Регионална служба по заетостта – Варна, неправителствения сектор.
Представиха се целите на проекта, насочени към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица.
Хората с увреждания в България са около 1 млн. души и са около 4.7% от всички безработни. Лицата на възраст над  54 г. в момента също са изключително уязвима рупа. По данни на Агенцията по заетостта в момента всеки трети, търсещ препитание, е в предпенсионна възраст. Като най-голям относителен дял имат лицата без квалификация и специалност. Безработицата сред младежите до 29 г. също се характеризира с високи нива.
Продължаващите негативни промени при тези уязвими групи от безработни лица, наблюдавани през последните години, изискват  предприемане на действия за ограничаване нарастването на безработицата сред тях.
Ето защо проектните дейности са насочени именно към тези три групи безработни.
В рамките на проекта се предвижда да бъде осигурена трудова заетост за срок от 12 месеца общо на 17 лица, от тях: 4 безработни/неактивни лица с увреждания, 11 безработни лица на възраст над 54 г. и двама безработни младежи до 29 г.
Длъжностите на които ще бъдат назначени в Хоспис Царица Елеонора са: Болногледач., Социален асистент, Оператор на компютър  в Кол център и Шофьор.
За да могат да изпълняват своите трудови задължения професионално и качествено за новоназначените лица, които не притежават изискващата се професионална квалификация, в рамките на проекта ще бъде осигурено  професионално обучение за придобиване на  квалификация по професията „Болногледач“, и „Оператор на компютър", а така също и обучение по Ключова компетентност:  Чуждоезиково обучение по Английски език и ключова компетентност: Компютърна грамотност.
Част от работните места ще бъдат запазени и след приключването на проекта.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

>>>> 27.11.2016г.: Предстоящо обучение във връзка с изпълнението на концепцията "Варна - Европейска Младежка Столица 2017"

На 27 ноември 2016 г., неделя, от 14:00 ч. в Младежкия дом (бул. цар Освободител 27), зала 17 ще се проведе обучение във връзка с изпълнението на концепцията "Варна - Европейска Младежка Столица 2017".

Целта на обучението е да се даде информация за ключовите направления, включени в концепцията, както и да се подготвят желаещите млади хора за участие в предвидените дейности.

В обучението могат да се включат 30 младежи от 15 до 29 г.

За участие моля, изпратете своята мотивация до 12:00 на 24 ноември 2016 г., четвъртък.

Одобрените кандидати ще получат потвърждение до 25 ноември 2016 г., петък.
Форма за кандидатстване: https://goo.gl/forms/4LtyJ65AFh0pTzF62

За допълнителна информация:
Елина Райнова - 0898/819160

>>>> Търсят се мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния

Сдружение ЗА ТЕБ, Варна търси мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния. Свободните места са 3, а партньорската организация е Общински културен център Арад.

Търсят се: 3-ма доброволци от България за дългосрочен проект по Европейска Доброволческа Служба в Арад, Румъния.


Продължителност: 7 месеца
Начало на проекта: 1.01.2017
Край на проекта: 31.07.2017
Срок за кандидатстване: 30.11.2016


За проекта: Целите на проекта са да развиват предприемачески и културни умения сред младите хора, да се увеличи независимостта и активното участие на младежите и да се стимулира взаимодействието между публичния и неправителствения сектор в областта на културните и младежките политики в Арад.

Доброволците ще имат следните задачи:
- Помощ при организация, промоция и провеждане на културни събития в града
- Информиране на местни младежи относно програма Еразъм +
- Организиране на различни видове работни ателиета: по експериментално изкуство, работилници за занаяти, изработване на предмети на изкуството от рециклирани материали, работилници за реставрация на стари мебели
- Организиране на културни мероприятия (киновечери, четения, концерти и т.н.)
- Участие в креативната експлоатация на алтернативни пространства в града
- Неформални уроци по английски език за местни младежи в неравностойно положение
 

Изисквания към кандидатите:
За позициите могат да кандидатстват младежи между 17 и 30 години. Специално образование, или опит не са задължителни, но е добре да имат интереси в областта на изкуството, както и работа с младежи. Идеалните кандидати трябва да са мотивирани, креативни, да имат желание да работят в междукултурна среда.
Кандидатури, постъпили от млади хора в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство, но това не е задължително условие за участие в проекта.

За доброволците са осигурени:

- разходи по настаняване
- джобни пари
- средства за транспорт
- пълна здравна застраховка за периода
- уроци по местния език
- международен сертификат за участие в Европейска програма Еразъм +

Предимствата на участие в ЕДС проект са възможност за младите хора да пътуват, придобиване на езикови умения в местния език, развитие и опит, специфични за проекта умения и компетенции, живот и работа в мултикултурна среда.

Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо и автобиография на английски език.

За повече информация желаещите могат да пишат на evs@foryou.bg, или се обадят на 052/600 765 или 0878/238 690.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >