Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>>> Стартира „Младежка доброволческа служба” 2019

Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и туризъм; медийно обслужване; социални дейности и др.

Регистрираните в Младежката доброволческа служба доброволци ще бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.

Организация-домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Всяка организация заявява писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволец/-ци/ и описва подробно дейностите, които доброволецът ще извършва по време на стажа си в нейната структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоя му там.

Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото наследство, медийното обслужване и други, ще имат възможност в рамките от 2 до 4 седмици (по 4 часа на ден) през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях институция (без да получават средства за дневни разходи).

Крайният срок за подаване на заявления е 30.05.2019 г.

Формуляри на доброволци се приемат на адрес:  гр. Варна 9002,  бул. “Цар Освободител” № 27,  база “Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: varnanamladite@gmail.com.

Заявления на организации, желаещи да ползват доброволчески труд се подават в деловодството на Община Варна до 30.05.2019 г.

На 18.06.2019 г. (вторник) от 17:30 часа, „Концертна зала” в база „Младежки дом” ще се проведе среща между доброволци и представители на неправителствените организации и институции за разпределяне на доброволците по дейности.

Наредба за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба  и формуляри за кандидатстване може да изтеглите от www.varnanamladite.com

>>>>> EDIBO Информационна среща във Варна, 28.05.2019 г.

П О К А Н А

1-ва Информационна среща


за представяне на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“,
реализиран с финансовата подкрепа на ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост

Организатор: Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ)

 

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) ви кани на информационна среща в град Варна на 28 май 2019 г. /х-л Галерия Графит/ от 10:00 ч., за да ви споделим възможностите за включване в нашите „дигитални обучителни лаборатории“ - интензивни курсове за обучение със силен фокус върху развиване на IT уменията на безработни младежи до 29 г.

Готови ли сте да получите нови знания, възможност за стаж, а защо не и нова работа?


Форма за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOihF9uMJPCxHOzzYuvrrTV8WuC0BzYXj2_c9ZHxxf3LH8A/viewform?vc=0&c=0&w=1

>>>>> Награда за студентска солидарност на Фондация Veolia


Вече повече от десетилетие, Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие. Наградата има за цел да бъде в подкрепа на студенти, които активно участват в граждански и солидарни проекти.
Инициативите, с които може да се кандатства, трябва да се съсредоточат върху международната помощ за развитие, насърчаването на социалните връзки и преминаването към заетост, или опазването на околната среда и биологичното разнообразие - трите области, в които работи Фондация Veolia.
Трите най-добри проекта ще си поделят грант от 15 000 евро.

Краен срок: 30 април 2019 г.

 

>>>>> EEA and Norway Grants предлагат 1-годишен стаж в Брюксел


Офисът на Финансовия механизъм (FMO) е секретариат на Грантовете на ЕИП и Норвегия в Брюксел. Всяка година няколко талантливи висшисти се избират да участват в 12-месечна стажантска програма, където получават отлична възможност да приложат знанията си на практика и да придобият умения, за да обогатят бъдещата си кариера.
Търсят се млади хора, наскоро завършили различни образователни и професионални среди с висока мотивация да научат как се управляват грантове и как се реализира европейското сътрудничество. Необходимо е отлично владеене на английски език и висше образование. За една от позициите владеенето на ромски език се счита за плюс.
Стажантите получават месечна стипендия от 1 570 евро и настаняване в индивидуални студиа. Стажантите получават също здравни осигуровки и възстановяване на пътните разходи.

Краен срок: 3 март 2019 г.

Повече информация на: https://eeagrants.org/Who-we-are/Vacancies/Are-you-one-of-our-new-trainees

>>>>> Академия за гражданско образование

Какво е представлява гражданска академия 2018?

Това представлява двудневно обучение, предназначено за младежи от Варна - между 16г. и 25г. То ще се проведе на 1 и 2 Декември от 10 до 17 часа в Клуб по политически науки - Варна. Обучението ще предостави на младежите знания по разнообразни теми, свързани с различните институции, как те функционират и защо са важни за нас, мястото на индивида в общество, ролята на гражданина и още много други.

Защо да участвам в гражданска академия 2018?
- Нови знания и компетенции + сертификат за преминато обучение;
- Повишаване на общата култура - все по-важно качество, което търсят и работодателите;
- Запознаваство с други заинтересовани младежи от града;
- Възможност за пряка комуникация с лектори и експерти;

Запиши се тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91dLPj8S-GLANpmvQvkz5r5KFaaXozngE5dVO-5vsEQz8Fw/viewform?fbclid=IwAR1zJU9KGtNncfPYs8X4tGhCqaHPKS_IkF2EgftmtWLPHyOBR1iXQiZ_Fag

>>>>РАБОТА – КРЕАТИВНОСТ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО! Помогнете ни да сглобим пъзела!

РАБОТА – КРЕАТИВНОСТ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО!

Помогнете ни да сглобим пъзела,
.... като попълните въпросника https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQFTWh3tjxCa7MyCjJhknDifc8MOqWPEmBNfjNL7QPX0rqQ/viewform

Основната цел на този въпросник е да разбере по-добре очакванията на младите хора, живеещи в Община Варна, Бургас, Добрич, Дългопол, Белослав, Аксаково. Ще са ви необходими няколко минути, за да отговорите на няколко въпроси. Това, което ще се очертае, ще ни даде възможност да продължим да стимулираме територията, да насърчаваме инициативи, политики и действия за младите хора чрез проекта Youth2Youth. Въпросникът е анонимен. Ако желаете, можете да запишете контактите си в края на компилацията, за да ви изпращаме информация и новини за предстоящи инициативи, както и възможността да имате опит в мобилности по предприемачество в чужбина. Благодарим Ви!

>>>> ИМИИ взе участие на първата среща на партньорите по проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш", 16.01.2018г.

Първата партньорска среща, съпътствана с международна конференция се проведе на 16.01.2018г. в културния център „Csabagyöngye“ в гр. Бекешшаба, Унгария. Домакин на събитието бе водещата организация на проекта Асоциация „Balance AA“ - неправителствена организация с нестопанска цел, която помага на хората, които имат алкохолни и други зависимости, здравни и психологични проблеми. Организацията подкрепя и младите таланти и техните семейства, които имат социални затруднения.

Проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш"  бе официално представен по време на международната конференция в присъствието на местни власти от окръг Бекеш, младежи и петнадесет чуждестранни експерти от партньорските организации.

ИМИИ е националния партньор за България и в рамките на двугодишния проект ще си сътрудничи с „Асоциация за развитие на доброволната работа“- Ново Место (Словения), „Асоциация за активно гражданство“- Загреб (Хърватия) и „Агенция за местна демокрация Мостар“ – Мостар (Бостна и Херциговина).

Henriett Lócskai, изпълнителен директор на Асоциация „Balance AA“  подчерта, че е важно асоциациите от чужбина да покажат своята работа в родината си. „Смятахме, че ще бъде много полезно за по-нататъшната ни работи да намерим чуждестранни неправителствени организации в подобни ситуации, занимаващи се с това, което ние правим. Това е чудесен начин чрез транснационално сътрудничество между страните включени в проекта да придобием нови знания, възможности за сътрудничесвто и опит в програми за младежки обмен“, сподели Henriett Lócskai.
Проектът се фокусира главно върху доброволчеството, заетостта и миграцията на младите хора между европейските страни“ - каза Тамаш Херцег, общински съветник от Бекешшаба. Съветникът добави, че градът би искал да изрази желанието си да отвори сътрудничеството си с народите на Европа.

 

>>>> ИМИИ - Представен в каталог с младежките организации в гр. Варна!

През 2017 г. Варна бе избрана за Европейска младежка столица и бе първият български град, който е носител на този приз.
Всички събития преминаваха под логото Варна Innowave - заради социалните иновации, които са във фокусът тази година.

Тук, може да разгледате Каталога с младежки организации, изготвен от екипа на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”
https://www.yumpu.com/bg/document/view/59398607/-varnas-youth-organizations

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >