Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Приключи 1-то EDIBO обучение по дигитални умения за младежи до 29 г.

25 МЛАДЕЖИ ОТ ДОБРИЧ ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Обучението се проведе в периода от 14 януари до 28 февруари 2020 г. в град Добрич по проект "EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран от Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. В рамките на проекта безплатно ще се организират общо шест обучителни курса по „Дигитални умения“

Първият курс привлече 25 безработни младежи на възраст между 21-29 години, повечето от които живеят в малките населени места около град Добрич. Студентите влязоха в курса с много различно ниво на образование (45,5% - завършено средно образование, 40,9% - завършено висше образование), дигитални умения, езикови умения (само 20% с основно ниво на английски език) и социален стандарт.

Напълно заслужено, след 200 часово обучение и положени усилия, сертификати за участие за придобитите умения получиха всички 25 младежи, безработни и неучащи, изложени на риск от социално или трудово изключване.

Успешно завършилите са подобрили компютърни си умения, придобили са дигитални си умения за стартиране на собствен бизнес и допълнителна квалификация за по-голяма възможност за започване на работа. Учебната програма са преминали всички участници, като основните теми от програмата са: Компютрите и бизнеса; Основни програми за ежедневието на предприемача; Организация на работата на предприемача с помощта на компютър; Електронно взаимодействие с институциите; Дигитално предприемачество и др.

Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) изказва своите искрени благодарности на Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, Община Добричка и ВУ Международен колеж по туризъм - Албена за оказаното съдействие в набирането на безработни и неучещи младежи до 29 г. в първото обучение по дигитални умения.

След церемонията по връчване на сертификати на завършилите обучението по „Дигитални умения“ в град Добрич, нашият професионален лектор г-н Лъчезар Росенов, както и една от курсистките Найлен Али бяха поканени от Дарик радио – Добрич на кратко интервю.

ТУК МОЖЕ ДА ЧУЕТЕ ЦЕЛИЯ ЗАПИС: >>>>>>>>

 

>>>>Търсим фирми, в които младежи с ИТ умения могат да стажуват!

Имате компания и се нуждаете от млади хора, преминали  200 часово обучение по „Дигитални умения“?


Можете да си сътрудничите с  проект EDIBO, предлагайки практикa на нашите курсисти!

 

Обучението "Дигитални умения", през което преминават нашите курсисти, се организира в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

200 часовият интензивен курс е със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език.


Научете повече за програмата на обучение www.youthvarna.eu/data/uploads/edibo-training-program_short_bg.pdf  или пишете на youth_institute@abv.bg за повече информация.

>>>> На 14.01.2020г. стартира първото IT обучение по проект EDIBO!

Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) стартира първият обучителен курс „Дигитални умения“ на 14.01.2020г. в Международен колеж, град Добрич. В специално оборудвана зала, записаните младежи до 29г, които не учат и не работят в момента, ще имат възможността в рамките на 200 учебни часа да придобият необходимите компютърни познания за стартиране на собствен бизнес или за започване на работа в съществуваща фирма. Обучението ще се извършва в две фази. В първата фаза курсистите ще посещават теоретични лекционни класове, а във втората фаза, най-добрите курсисти ще имат възможност за стаж в IT компания.


Целта на първата фаза е да се усъвършенстват не само техническите познания, но и да се засилят уменията по английски език и меки умения, като групова работа и предприемачество. Що се отнася до втората фаза, целта е курсистите да участват в реални проекти в реални IT компании, за да повишат своя опит, самочувствие и евентуално да получат работа.

Обучението в град Добрич стартира с попълване на онлайн въпросник с цел да се изясни степента на подготвеност на курсистите, за да се адаптират уроците и практическите занимания за конкретната аудитория, както и със създаване на профил в образователната платформа Google Classroom, която ще използват лекторите по време на цялостното обучение. Google Classroom е онлайн базиран софтуер, който позволява на курсистите да се възползват от разнообразните мултимедийни материали, публикувани от техния лектор, както и да решават тестове и задачи онлайн и те да бъдат проверявани бързо и ефективно.

Обучителните курсове по “Дигитални умения“ се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор за България, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

Повече информация за учебната програма на курсовете, начина на кандидатстване и необходимите документи може да намерите на интернет страницата на ИМИИ (www.youthvarna.eu/novini/post/-edibo-2) или директно да се свържете с екипа на проекта на youth_institute@abv.bg

>>>> Разяснителна среща със заинтересовани младежи да се включат в 1-вото EDIBO обучение

 

 

ПОКАНА


Разяснителна среща със заинтересовани младежи да се включат в обучението по "Дигитални умения" е насрочена за 18.12. (сряда) от 10,00 ч. в залата на Търговско-промишлената палата в Добрич (ул. "България" № 3, срещу Община Добрич)
Заповядайте!!!

>>>> EDIBO ИКТ ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ СТАРТИРАТ!!!

ИМИИ обявява старта на шестте обучителни курса по „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ за безработни и нискоквалифицирани младежи в рамките на проект #EDIBO!!!

Ако сте на  възраст между 18 и 29 години, не учите и не работите в момента (#NEET), а се интересувате от ИТ технологии, свържете се с нас:
youth_institute@abv.bg

Ще получите дигитални умения, които са Ви нужни, за да развиете бизнеса, кариерата или увереността си!

Планирани курса: шест цикъла (1-ви планиран курс стартира през Януари 2020 г.)
Провеждане:  различни населени места в зависимост от получените заявки (1-ви курс: в гр. Добрич)
Максимален брой обучавани в курс: 25
Продължителност на всеки курс: 200 часа
Учебна програма: >>>>>>>>

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен:

1. Формуляр за кандидатстване
2. Декларация за лична отговорност

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!


За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

>>> Излезе брой #2 на Списанието за младежка безработица

 

Вижте повече за проект EDIBO и напредъка по изпълнението му в партньорските страни във Издание #2 на Онлайн списанието за младежка безработица:

https://youthemploymentmag.net/archive/

>>>> Онлайн списание за младежка заетост

Онлайн списание за младежка заетост ще информира за съвместната работа по напредъка в борбата с младежката безработица в Европа

Официалният старт на списанието за младежката заетост е обявен по време на Международния ден на приятелството на ООН. Близо 200 институции от 26 европейски държави, които изпълняват проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултатите от своите инициативи, насочени към борбата с младежката безработица в Европа.

Стартирало на 30 юли 2019г., онлайн списание (https://youthemploymentmag.net/) ще функционира като ресурс за всички проекти, изпълнявани в рамките на ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост. Редакционният й екип се състои от експерти, които реализират самите проекти, които редовно разработват материали за напредъка и резултатите от всеки проект. Платформата е създадена от Оператора на Фонда, консорциум от JCP Italy и Ecorys Polska.

Наболелият въпрос в Европа

Според последните данни, показани от Евростат, приблизително 15 милиона млади хора на възраст между 20 и 34 г. не са нито заети, нито в образование и обучение. Тези младежи попадат в така нар. група от NEET. Италия и Гърция са с най-висока безработица сред младите хора, като повече от една четвърт от тях са били извън пазара на труда. За да насърчат устойчивата и качествена младежка заетост в Европа, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия стартираха през 2017 г. ЕИП и Норвежкия грантов фонд за младежка заетост в размер на 60 милиона евро. 26-те мащабни проекта, избрани да получат финансиране, вече изпълняват своите инициативи, чиято цел е да помогнат на около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат нови работни места.

„Уязвимите младежи често попадат извън официалните системи за образование и обучение, както и извън пазара на труда, и има голяма нужда от новаторски решения, трансфер на добри практики и проучвания. 26-те проекта ще развият, пилотират или предприемат почти 100 нови подхода, методи и практики, като подчертават иновативния характер на Фонда за заетост на младите хора”, казва г-жа Грета Хаугой, старши служител в сектор„ Регионални фондове “и Глобален фонд за социален диалог и достоен труд в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на ЕИП и Норвежкия грант.

Една платформа отвъд граници

В сравнение с други инициативи на ЕИП и Норвежкия грант, добавената стойност на Фонда за младежка заетост е нейният транснационален фокус. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС, която взема предвид решаващата роля на регионите и трансграничното сътрудничество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки че обхватът на Фонда е огромен (проектните консорциуми обединяват 195 организации от различни сектори, обхващащи техните дейности
в 26 страни), разпространението на резултатите на ниво държави, в които се изпълняват проекти, и потока от информация извън границите е значително предизвикателство. Това е основната причина за създаването на обща комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Неслучайно официалното стартиране на списанието е на Международния ден на приятелството на ООН, тъй като консорциумите, които изпълняват проекти, остават в хармонизирани, постоянни отношения помежду си, споделяйки добри практики и обмен на опит.

Местни дейности, глобална информация

Новосъздаденото списание ще обобщава съдържанието, подготвено от всички проекти: не само новини за текущите постижения и информация за техния напредък, но и по-дълги съществени статии и различни медии. Освен това постоянно актуализираният календар ще позволи на публиката да следи всички събития, организирани от проекти в Европа и държавите донори.

„Онлайн списанието ще послужи като платформа за вдъхновение, свързване и повишаване на осведомеността сред младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн център за всички субекти, участващи във Фонда“, каза Ракел Торес Прол, служител по комуникациите на Фонда за младежка заетост  в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на ЕИП и Норвежкия грант.

За ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост

• Финансиране – 60,6 млн. Евро
• 3 страни донори – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
• Подпомагане на 26 транснационални проекта, които насърчават качествената младежка заетост
• Специален фокус върху дългосрочно безработните във възрастовата група 25г. – 29г, като допълва съществуващото финансиране от ЕС
• Повече информация: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

Първите две издания на онлайн списанието може да разгледате тук: https://youthemploymentmag.net/archive/

 

>>>> ИМИИ стартира процедура за подбор на младежи за IT обучителни курсове по проект EDIBO

До края на 2019г., ИМИИ ще организира общо два курса:

1-ят курс започва в периода семтември/октомври 2019г. (в зависимост от сформираната група)
Максимален брой обучавани: 25
Продължителност на курса: 10 седмици (200 часа)
Фокус на обучителните курсове: Иновации и Дигиталните умения
Краен срок за кандидатстване за 1-я курс: 15.09.2019г.

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г. с продължителност 200 часа всеки (общо 1.200 часа) по теми свързани с иновациите и дигиталните умения.

Съдържание
на обучителния курс "ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ – ИНДУСТРИЯ 4.0"
Digital skills for the enterprise 4.0

Въведение в компютърните науки
Интернет технологии
Операционна система
Структури за данни
Софтуерни технологии
Алгоритми
Компютърни мрежи
Принципи на програмиране
Програмни езици - Разработка на софтуер - - C език, C ++
Разработване на софтуер за мобилни устройства
Мета език
Езици за програмиране: Java, Python, JavaScript
Уеб разработка (Full Stack Web Development: PHP, JavaScript, CSS, SQL)
Разработване на мобилни приложения  (Java, Swift / IONIC)
Основи на приложения: Java, C #, JavaScript
Frontend development: CSS, LESS, JavaScript + React and angular framework;
DevOps: сървърна инфраструктура, база данни, виртуализация, облачни платформи (AWS, Google)
ИТ терминология (на английски език)
Понятия и признаци на предприемачество;
Парадигми за разработка на софтуер (Agile, Cleanroom, Incremental, Waterfall) и методологии (Kanban, Scrum, XP);
Жизнен цикъл на разработка на софтуер: планиране, тестване, документация и др.

Курсът ще е под формата на тренировъчни сесии с максимална продължителност до 4 часа/ден и ще се проведе в гр. Варна или гр. Бургас (в зависимост от местонахождението на записаните младежи)
В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към една от следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
• с езикови и културни бариери (мигрантите също принадлежат към тази категория)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен Формуляр за кандидатстване (Приложение A) надлежно подписан, прикрепяйки към него следната документация:
- кратка автобиография
- декларация, удостоверяваща, че лицето принадлежи към категориите, предвидени в настоящата покана (Приложение Б)

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен до 15.09.2019г. на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >