Да работим заедно
за
младите хора на
България!

Reload

Секретариат на ИМИИ:

9010 Варна, България
ул. „Острава” 20, ет. 3

Представителен офис:

9000 Варна, бул Осми Приморски полк 67А

тел./факс: + 359 52 611 911
e-mail: youth_institute@abv.bg