Да работим заедно
за
младите хора на
България!

Защо да стана част от
"ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“?

Ако искаш да работиш за решаване на проблемите на децата и младежите и да защитаваш техните права и социални интереси, социалната и професионалната им  реализация  - ела при нас!

Ако искаш поле за  личностна изява  и възможност да реализираш идеите си  - стани част от екипа на "Институт за младежки инициативи и иновации“! Ние те очакваме! Защото ти си важен за нас!

Какво следва от членството в ИМИИ?

Как да стана член на ИМИИ?

За да станете член на Сдружение "Институт за младежки инициативи и иновации“ е необходимо да попълните МОЛБА за членство и да се запознаете с УСТАВА на Сдружението. Попълнената молба се изпраща на пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Острава” 20, ет.3, ап.7, или  сканирана на  e-mail: youth_institute@abv.bg. След одобрение от страна на Управителния Съвет на Сдружението, Вие ставате пълноправен член на "Институт за младежки инициативи и иновации“.

Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години  или юридическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

>>   МОЛБА за членство (свали от тук .word)  
>>   УСТАВ (свали от тук)